• Afscheid Sandra Wesseldijk (TC)

    Omdat de geplande vergadering niet doorging, ontving Sandra Wesseldijk dit keer de bloemen, als dank voor haar inzet als voorzitter van de TC, thuis. Sandra stelde zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn als voorzitter TC en dus tevens lid van het Algemeen Bestuur. Uit handen van penningmeester Ronald Tuurenhout werden de bloemen afgelopen woensdag, 15 november jl., namens het bestuur van HV Brummen thuis aan haar uitgereikt. Sandra nogmaals reuze bedankt voor alle uren en energie die je de afgelopen tijd aan HV Brummen hebt besteed.
     
    Namens het Dagelijks Bestuur,
    Ronald Tuurenhout