• Ledenvergadering 14 november 2018

  Op woensdag 14 november jl. was de ledenvergadering van HV Brummen in het gebouw van SWB te Brummen. Tijdens de ledenvergadering is de "Pluim van het Jaar" uitgereikt. Deze werd dit jaar toegekend aan Martine Völke. Martine nam tevens afscheid van de Evenementen Commissie en is nar de Technische Commissie verhuisd. Monique van Willigen is van de Technische Commissie naar het Bestuur van HV Brummen gegaan in de functie van penningmeester. Bij de Evenementen Commissie is de plaats van voorzitter/coördinator nog vacant.

  Beide dames ontvingen uit handen van Ronald Tuurenhout bloemen. Martine kreeg de wisselbeker en de bijbehorende duim. Wendeline Udink overhandigde bloemen, een fles wijn en een bon aan Ronald Tuurenhout voor het 9 jarig penningmeester zijn, terwijl Martine Völke las een stukje voorlas (gemaakt door Gerda Völke) hoe het penningmeester zijn tot stand was gekomen en hoe het de afgelopen 9 jaar is geweest.

  Ook in het bestuur zijn er wijzigingen gekomen. Gelukkig is het bestuur uitgebreid via de cursus "Meer Vrijwilligers in Korte Tijd". Met algemene instemming is de heer Frank van Eeken en de heer Paul Frerichs benoemd in het Algemeen Bestuur van onze vereniging. Elk bestuurslid heeft de AVG en de bijbehorende geheimhoudingsverklaring ondertekend tijdens de ledenvergadering. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • Gerda Völke: secretariaat
  • Monique van Willigen: penningmeester
  • Frank van Eeken: algemeen bestuur
  • Paul Frerichs: algemeen bestuur
  • Ronald Tuurenhout: algemeen bestuur/pers

   De kascommissie heeft de financiën over het seizoen 2017-2018 gecontroleerd en deze in orde bevonden. Heel geweldig was dat er op deze ledenvergadering ook 2 jeugdleden aanwezig waren van het B-jeugdteam. Rond 22.00 uur zat de vergadering erop en bedankte Ronald iedereen voor zijn komst en inbreng.