• Handbal competities stilgelegd tot en met 10 november wegens nieuwe maatregelen Coronavirus

  Op dinsdagavond 13 oktober om 19:00 uur heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aangekondigde maatregelen zullen in ieder geval de komende vier weken van kracht zijn en gaan in op woensdag 14 oktober om 22:00 uur.

  Deze maatregelen hebben gevolgen voor de handbalsport. Alle handbalcompetities van het NHV worden per direct stilgelegd tot en met 10 november. Dit geldt voor alle competities van het NHV, zowel voor de senioren als jeugd, op alle niveaus.

  Jeugd tot en met 17 jaar mag door blijven trainen in teamverband, hierbij zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.

  Naast de sportkantines moeten nu ook de douches en kleedkamers gesloten worden.

  Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. Het NHV werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competitie.  De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.

   Met sportieve groet,

  Het Nederlands Handbal Verbond

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Aan de gebruikers van de binnensportaccommodaties van de Gemeente Brummen

   Beste gebruiker,


  Per 14 oktober 2020 22.00 uur zijn er aangescherpte coronamaatregelen van toepassing. Op basis
  daarvan en de Noodverordening zijn per direct de volgende aanvullende maatregelen van toepassing.

  • Een mondkapje dragen is verplicht voor personen die niet sporten én in beweging zijn in de accommodatie.
  • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
  • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.
  • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
   - de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
   - er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
   - zij niet mengen.
  • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld met andere verenigingen. En inderen met klachten blijven thuis.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

  Geen gebruik maken van de kleedkamers betekent dat sporters in sportkleding naar de accommodatie moeten komen. Achteraf kan er niet worden gedoucht. De eerder gecommuniceerde regels (zie hierna), de protocollen van NOC*NSF en Stichting Sportkompas alsmede de RIVM maatregelen blijven van toepassing en gelden te allen tijde.

   

  Algemene uitgangspunten

  • Bij klachten, blijf thuis en laat je testen.
  • Pas RIVM hygiëne maatregelen toe.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Vermijd drukte.
  • Het is niet toegestaan in groepsverband te zingen of te schreeuwen.


   Binnensportaccommodaties
  • De vereniging/organisatie/verantwoordelijke voor zaalhuur is verantwoordelijk dat de sportactiviteiten binnen de geldende regels worden uitgevoerd en dat hygiëneregels worden nageleefd.
  • Binnen het gehele sportcentrum geldt de 1,5 meter afstand regel. Volg daarbij de routing aangegeven op de grond.
  • Sporters en trainers en andere deelnemers kunnen worden geweigerd door zowel Stichting
  • Sportkompas als door de vereniging/organisatie.
  • De vereniging/organisatie/verantwoordelijke voor zaalhuur is verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter afstand regel.
  • Luchtventilatie: de sportzaal in Rhienderoord, de gymzaal aan de Kloosterstraat en de sporthal De Bhoele voldoen aan de richtlijnen voor ventilatie. De ventilatiesystemen in sporthal De Bhoele zijn verouderd, maar voldoen aan de eis van voldoende luchtverversing voor maximaal 100 mensen.
  • De vereniging/organisatie is ervoor verantwoordelijk dat de aanwezigen de regels naleeft.
  • Stichting Sportkompas zorgt voor algemene schoonmaak van de binnensportaccommodaties. De sportverenigingen maken zelf gebruikte materialen schoon.
  • Medewerkers van Stichting Sportkompas mogen bezoekers weigeren als zij gezondheids-klachten hebben of de 1,5 meter afstandregel niet naleven.
  • Indien nodig kan van de wc’s in de schedsrechter kleedkamers gebruik worden gemaakt.
  • Voor zover er een tribune binnen de accommodatie is, wordt deze gesloten. Er mag geen gebruik van deze tribune worden gemaakt.
  • Na afloop van het sporten dient de betreffende sporter direct de sportaccommodatie te verlaten.

  Met vriendelijke groet,
  Stichting Sportkompas