• Geen contributie over maart 2021

    Omdat de vereniging van de NSF/NOC via Sportkompas compensatie heeft gekregen voor de betaalde zaalhuur, terwijl we de sporthal niet mogen/kunnen gebruiken wegens de coronamaatregelen, is op de bestuursvergadering (digitaal) van donderdag 4 maart jl. besloten dat er over de maand maart 2021 geen contributie hoeft te worden betaald. Dat betekent dat er per 5 april 2021 geen contributie-inning zal worden gedaan (de contributie wordt achteraf per maand betaald).

    Dit is de 2e keer dat een contributie-inning komt te vervallen.