• Handbalvereniging Brummen 75 jaar !!!!

    Op 5 februari 2021 bestond handbalvereniging Brummen 75 jaar. Door de coronabeperkingen is dit feit destijds niet gevierd. Het bestuur heeft daarom besloten om op zaterdag 26 september jl. alsnog dit feit te gaan vieren.

    Vooraf hebben enkele leden de zaal van De Vroolijke Frans op die zaterdag versierd. Rond 15.00 uur kwamen de kinderen en de leden om het feestje mee te vieren. Na het openingswoord door Ronald Tuurenhout werd deze door het dagelijks bestuur benoemd als erelid van HV Brummen. Daarna gingen de dames, met veel gelach, klootschieten en waren er voor de kinderen diverse spelletjes op het terrein uitgezet. Met een drankje en een hapje vermaakte iedereen zich prima.

    Nadat de uitslag van het klootschieten bekend was gemaakt en  de winnende groep een fles wijn kreeg, gingen alle leden aan de BBQ. Onder het genot van de zon werd de dag rond 19.00 uur afgesloten en kon ieder terug kijken op een geslaagd, uitgesteld 75 jarig jubileumfeestje.