• Ronald Tuurenhout benoemt tot Erelid Handbalvereniging Brummen

    Handbalvereniging bestond op 5 februari 2021 75 jaar. Door de corona kon het feestelijke gebeuren geen doorgang vinden.

    Op zondag 26 september jl. werd de viering van het 75-jarig bestaan van de vereniging bij de Vroolijke Frans gevierd met de leden. Ronald Tuurenhout opende de viering en heette iedereen hartelijk welkom. Na zijn toespraak kwam Monique van Willigen naar voren en overhandigde Ronald Tuurenhout een cadeautje. Het cadeau werd door Ronald uitgepakt

    Dit was een oorkonde waarbij Ronald Tuurenhout door het dagelijks bestuur tot erelid van Handbalvereniging Brummen werd benoemd. Monique gaf aan dat Ronald bijna 30 jaar als structurele vrijwilliger bij de vereniging is en tijdens deze periode alleen maar vrijwilligerswerk gedaan heeft, zoals coachen team, clubblad, pr, penningmeester, bestuur en vele hand- en spandiensten. Ronald je hebt dit echt verdiend. Ronald ontving uit handen van Monique van Willigen ook een bos bloemen. 

    Wij kunnen als vereniging trots zijn dat wij zulke leden bij de vereniging hebben.

    Ronald ontving een hard applaus voor zijn vele jaren van vrijwilligerswerk.