• Contributie

 • Contributies per 1 juli 2013 op jaarbasis / 10 maandelijkse inning

  Incasso overzicht seizoen 2017/2018:

  • incasso 5 januari  2018  : contributie vandecember 2017 : term. 04
  • incasso 5 februari 2018  : contributie van januari  2018   : term. 05 
  • incasso 5 maart 2018     : contributie van februari 2018   : term. 06
  • incasso 5 april 2018       : contributie maart 2018            : term. 07
  • incasso 5 mei 2018        : contributie april 2018              : term. 08
  • incasso 5 juni2018         : contributie mei 2018               : term. 09
  • incasso 5 juli 2018         : contributie juni 2018               : term. 10
  In de maanden augustus en september 2017 wordt er geen contributie geïncasseerd.

  Er zijn in totaal 10 termijnen die telkens op of rond de 5e van de maand worden geïncasseerd. De contributie wordt achteraf betaald. Op de ledenvergadering in november 2016 zijn de leden akkoord gegaan met de instelling van een kledingfonds. Per jaar wordt hiervoor (éénmalig in oktober) € 10,-- extra geïncasseerd.

  U ontvangt bij aanmelding altijd een overzicht van de te betalen contributie van de secretaris. Indien u nog vragen heeft over de contributieregeling, kunt u contact opnemen met de penningmeester (0575)563625.